Izaera pertsonaleko datuak babestearekin lotuta indarrean dagoen araudia betez, informazio honen berri eman nahi dizugu:
Oinarrizko informazioa
Arduraduna Gaursa Investment, S.L.
Helburua Renault, Dacia eta Nissan marketako ibilgailu berrien aholkularia.
Legitimazioa Kontratua gauzatzea
Hartzaileak Gaursa Taldeko enpresak
Eskubideak Datuetara sartzea, horiek zuzentzea, ezeztatzea eta tratamenduari aurka egitea

INFORMAZIO OSAGARRIA

Datuak babesteko araudi orokorrak (DBAO) babesteko 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 Araudiak (UE), datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko 2018ko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak eta izaera pertsonaleko datuak babestearekin lotuta aplikagarria den gainerako araudiak xedatutakoa betez, informazio hau eskaintzen dizugu:

Arduraduna: Fitxategiaren arduraduna Gaursa Investment SL merkataritza-sozietatea da (hemendik aurrera, Gaursa). Sozietatearen egoitza soziala helbide honetan dago: Arriandi auzoa, 12, 48215, Iurreta (Bizkaia) eta B95377974 IFZ du.

Gurekin harremanetan jarri ahal izango duzu 94 620 33 00 telefono-zenbakiaren bidez edo helbide elektroniko honetara idatzita: cliente@gaursa.com.

Helburua: Hurrengo zerrendan azaltzen diren datuak Renault, Dacia eta Nissan marketako ibilgailu berriei buruzko aholkularitza emateko helburuarekin jasoko dira.

Legitimazioa: tratamendua beharrezkoa da zu partaide zaren kontratua gauzatu ahal izateko.

Ez zaude zure datu pertsonalak ematera derrigortuta, baina egingo ez bazenu, ezingo da Gaursarekin lotzen zaituen ibilgailu berrien inguruko aholkularitza-kontratua gauzatu.

Hartzaileak: izaera pertsonaleko datuak hurrengo zerrendan azaltzen diren Gaursa Taldeko sozietateei laga ahal izango zaizkie:

  • Gaursa Mobility SLU, B95267670 IFZ eta egoitza soziala hemen duena: Arriandi auzoa, 12, 48215, Iurreta (Bizkaia).
  • Gaursa Autoak SL, B48855274 IFZ eta egoitza soziala hemen duena: Arriandi auzoa, 12, 48215, Iurreta (Bizkaia).
  • Gaursa Motor SL, B75072439 IFZ eta egoitza soziala hemen duena: Letxunborro hiribidea, 89, 20305, Irun (Gipuzkoa).
  • Bilbo Berri Automóviles SA, A48454839 IFZ eta egoitza soziala hemen duena: Jon Arrospide, 20, 48014, Bilbo (Bizkaia).
  • Arabauto Motor SLU, B01503069 IFZ eta egoitza soziala hemen duena: Gamarrako Atea, 46, 01013, Gasteiz (Araba).
  • Gaursa Arabauto SLU, B01503051 IFZ eta egoitza soziala hemen duena: Gamarrako Atea, 46, 01013, Gasteiz (Araba).

Gaursari eskainitako zerbitzuen baitan izaera pertsonaleko datuetara sarbidea izan dezaketen hirugarren batzuek dagozkien zerbitzu-prestazioko kontratuak sinatu dituzte eta datuak babestearekin lotutako araudia betetzen dutela bermatzen dute.

Aipatutako kasu horiek albo batera utzita, Gaursak ez dizkie Taldeaz kanpoko hirugarren batzuei datu pertsonalak utziko, hori egiteko legezko betebeharra dagoenean izan ezik.

Era berean, ez zaie Europar Batasunetik kanpo hirugarren batzuei datuen nazioarteko transferentziarik egingo.

Datuen kategoriak: jasoko ditugun izaera pertsonaleko datuak identifikazio-datu hauek dira:

  • Izen-abizenak
  • Helbidea
  • E-maila eta harremanetarako telefonoa.

Bildutako datuak beharrezkoak dira ibilgailu berrien aholkularitza-kontratua behar bezala gauzatzeko.

Gordetzeko epea: Gaursarekin lotzen duen kontratu-harremanak indarrean jarraitzen duen denboran eta ondoren, aplikagarria den legeriak xedatutako denboran, tratatuko dira datu horiek.

Eskubideak: Aurreko horri kalterik eragin gabe, datu pertsonaletara sartzeko, horiek zuzentzeko edo ezabatzeko, edo horien tratamendua mugatzeko edo tratamenduari aurka egiteko eskatzeko eskubidea duzu. Era berean, datuak eramateko eskubidea duzu. Bestalde, uneoro baimena kentzeko eskubidea duzu. Aipatutako eskubide horiek erabiltzeko eskubidea erabili ahal izango duzu helbide honetara mezu elektronikoa bidalita: cliente@gaursa.com. Jakinarazpen horretan, zure izen-abizenak eta gauzatu nahi duzun eskubidea zehaztu beharko dituzu, eta NANaren edo pasaportearen kopia gehitu.

Gaursa araudia ez dela betetzen ari usteko bazenu, eskumena duen agintaritzaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu.

Lehen aipatutako eskubide horiek erabiltzeko eskubidea erabili ahal izango duzu ** helbide elektronikora zuzendutako mezu bidez. Bertan, zure izen-abizenak eta gauzatu nahi duzun eskubidea zehaztu beharko dituzu, eta NANaren edo pasaportearen kopia gehitu.

Gaursa araudia ez dela betetzen ari usteko bazenu, eskumena duen agintaritzaren aurrean erreklamazioa aurkezteko eskubidea duzu. 

×

¡Hola! Bienvenido a nuestro WhatsApp, escoge un agente:

× Whatsapp